Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
684
Fig- 382. delijke deel van den hee-
ten aardgordel als n o o r d-
oostenwind, in het
zindelijke als zuidoos-
tenwind. Beide passa-
ten vertoonen zich in hun-
ne volle regelmatigheid
slechts op de groote zee-
en en in de groote vlak-
ten van Zuid-Amerika ,
waar zij noch door de
land- en zeewinden eene
storing ondervinden, noch
door bergi'uggen eene
verandering in rigting ondergaan.
Boven- Terwijl de passaatwinden hun onstaan aan de lagere lucht-
strooming van de polen af te danken hebben, vloeit de in den
stroo- O 1
ming. heeten aardgordel opgestegene lucht in de hoogere gewesten
naar de polen toe benedenwaarts. Door de aswenteling der aar-
de wordt zij, daar zij eene met de onderste luchtstrooming te-
gengestelde rigting heeft, ook in tegengestelde rigting afgeleid
en schijnt op het noordelijke halfrond uit het zuidwesten
te komen. Daarom heerschen op den top van den Piek van
Teneriffe zuidwestelijke winden, terwijl daaronder op de
zee in de nabijheid van het eiland de noordpassaat heerschende
is; op het wTstindische eiland Barbados viel in het jaar
1813, terwijl de noordpassaat waaide, een aschregen neder, van
den westelijker gelegen vulkaan van het eiland St. Vincent
door de bovenste luchtstrooming overgevoerd. De bovenste lucht-
strooming van den evenaar af is de tweede hoofdwind en in
zijne eigenschappen het tegengestelde van den eersten. De be-
nedenste luchtstrooming van de noordpool af is zwaarder, kou-
der en drooger, de hemel wordt helder en de barometer rijst.
De luchtstrooming, van het zuiden, van den evenaar uitgaande,