Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
677
verwar-
ming.
Fig. 377. buis, dan ziet men het water aan den
eenen wand opstijgen, aan den ande-
ren neerzinken.
Eene toepassing van de circulatie Water-
des waters is de verwarming met
warm water, die in Engeland veel
gevonden wordt. In de benedenverdie-
ping van het gebouw is de rondom ge-
slotene ketel geplaatst, waarin het wa-
ter verwarmd wordt. Uit het bovenste
gedeelte daarvan voert eene wijde buis
loodregt omhoog naar de hoogere ver-
diepingen , zijwaarts worden uit deze hoofdbuis horizontaal lig-
gende buizen door de te verwarmen kamers geleid, en van deze
eene buis benedenwaarts naar de benedenste deelen van den ke-
tel. Het geheel wordt door de bovenste opening der hoofdbuis
met water gevuld. Zoodra het water in den ketel verwarmd
wordt, stijgt het in de hoofdbuis op, terwijl uit de andere be-
nedenwaarts voerende buis kouder water in den ketel dringt;
maar uit de hoofdbuis stroomt de verwarmde vloeistof door de
zuigbuizen en verwarmt de ruimten door welke zij heengaat.
356. Het opstijgen der verwarmde lucht. Opstijgen
Proef a. Eene smalle, twee duim lange strook bladgoud ^an ver-
plakke men, om ze gemakkelijk in de hand te kunnen houden, lucht.
met het eene einde aan eene strook schrijfpapier en brenge ze
boven de vlam eener aangestoken kaars, zoodat de strook op
den afstand van eene handbreedte er boven zweeft. Zij zal plot-
seling omhoog fladderen, daar zij door de uitgezette en ligter
gewordene lucht, die boven de vlam opstijgt, omhoog gedreven
wordt. Het zelfde geschiedt, wanneer men in den winter de
strook digt bij het bovenste gedeelte der kagchel houdt.
Proef h. Van dun postpapier worde een cirkelrond stukje sende
van de grootte eens rijksdaalders gesneden en tot een spiraal-