Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
669
warmte volgens Celsius, en — 3° C zou 3 graden koude vol-
gens Celsius beteekenen.
352. Geschiedenis van den thermometer. De uitvinding q^^^j^j^
van den thermometer wordt aan eenen Nederlander, Cornells denis
Drebbel, toegeschreven, die de zonen van den duitschen kei- manden
. therrno-
zer Ferdinand II opvoedde en als geneesheer en n<atuuronder- meter.
zoeker aan de hoven van Engeland en Duitschland hoog geëerd
werd. Zijn warmtemeter, kort na het jaar 1600
lig. 374. uitgevonden, was geenszins een kwikthermome-
ter , maar een luchtthermometer. Hij
nam eene glazen buis, die zich van boven tot
® Incht-
9
i een vrij grooten bol verwijdde en van onderen thermo-
I niet gesloten was, verdunde door verwarming me'er.
de daarin aanwezige lucht en zette toen het on-
derste, opene einde in een glas met gekleurd
water. Bij het afkoelen van den toestel steeg
de vloeistof wegens de drukking der dampkrings-
lucht omtrent tot het midden der buis. Vielen
nu de zonnestralen op den bol, of raakte men
hem met de hand Jian, dan zette de lucht zich
daarin uit en drong het water naar beneden; nam daarentegen
de warmte der lucht in den bol af, dan besloeg zij eene klei-
nere ruimte en het water rees. Vooral maakten de geneeshee-
ren van dit werktuig gebraik om de hitte der zieken te schat-
ten , maar liet was reeds daarom onvolkomen, omdat het rijzen
en dalen van liet water ook van de drukking der dampkrings-
lucht afhing, en het kon gebeuren dat de warmte toenam,
maar het water niet daalde, omdat gelijktijdig de dampkrings-
drukking grooter werd.
Dit gebrek verhielpen de leden der academie te Florence,
doordien zij den thermometer overal sloten. Zij namen eene gla- rentljn-
zen buis, onder aan van een bol voorzien, vulde ze met roo- ^^er.
den wijngeest, dreven door verhitting er alle lucht uit en