Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE WARMTE.
DE OPWEKKING DER WARMTE.
344. I. Opwekking van warmte door wrijven.
Proef a, Eene kurk wordt met eene speld doorboord en
over eene breinaald geschoven. Beweegt men i^ng van
Fig. 368. jg gj^gi i^ggj^ gjj weêr, zoodat de brei- warmte
__naald, die men vast houdt, daardoor ge- ^yr^ven,
wreven wordt, dan gevoelt men weldra,
als men ze met de vingers aanraakt, dat de naald zeer warm
geworden is.
Proef A. Men neme een afgesleten stuk kopergeld of
een ander dergelijk metalen plaatje en legge het met de gladde
oppervlakte op den vloer of op eene plank, die ten minste drie
palmen lang is. Met twee vingers, die men op het stuk geld
drukt, laat het zich gemakkelijk in de rigting der houtvezelen
door eene omtrent drie palmen lange ruimte snel heen en weêr
schuiven. Terwijl het zoo tegen het hout gewreven wordt,
wordt het allengs zoo heet, dat men de vingers moet weg-
trekken.
Dergel ij ke versch ij nselen biedt het dagelijksche le-
ven in groot aantal aan. Verroeste naainaalden bevrijdt
men gewoonlijk van de roest, door ze op den vloer te leggen,
den voet er op te zetten en dien snel heen en weêr te bewe-