Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
650
Fig. 367.
van een boek of een blad papier I zette
men zoo op, dat het schuin door het dag-
licht getroiïen wordt. In een scherpen
hoek daarmede zette men een blad dun
schrijfpapier II, dat meestal een weinig
doorschijnend is. Bevindt het oog zich aan
de op de teekening zigtbare zijde van het
witte papier, dan ziet het het licht, het-
welk door het gekleurde, b.v. gele, voor-
werp terug gekaatst wordt, door het witte blad heen scheme-
ren. Nu zette men echter digt voor het witte papier een potlood;
het daglicht veroorzaakt daar achter eene schaduw, en in deze
dringen de gele lichtstralen en kleuren ze in werkelijkheid geel.
Maar op de eene begrenzing der schaduw, volgens de teekening
aan de linker zijde, bevindt zich eene plaats, waarheen de gele
stralen niet kunnen dringen, en die er daarom wit moest uit-
zien. Hier vertoont zich eene smalle strook, die de aanvullings-
kleur violet schijnt te hebben, maar werkelijk niet heeft.
Door den levendigen indruk eener bepaalde kleur voor zwak-
kere indrukken van de zelfde soort ongevoelig g .vorden, vor-
dert het oog de aanvullingskleur. Eerst door het bijko-
men van deze wordt het bevredigd. Beide stemmen harmonisch
met elkander overeen, omdat zij te zamen een mengsel van
wit licht geven, gelijk het oog gewoon is dit van de hoofdbron
des lichts op aarde, van de zon, te ontvangen. Om deze reden
noemt men de aanvulHngskleuren ook harmonische kleu-
Harmo- ® beschouwt men het als een hoofdregel van een goeden
nische smaak bij de zamenstelling van verschillende kleuren, dat de
kleuren. aanvulHngskleuren naast elkander geplaatst worden. Zoo zuUen,
bij de schikking van een ruiker bloemen, zoodra er roode bloe-
men in voorkomen, gewassen met toereikend groen bijgevoegd,
en de oranjekleurige bloemkroonen naast de blaauwe, alsmede
de gele naast de violette geplaatst moeten worden.