Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
649
Fig. 365.
Fig. 366.
nend papier. De meeste omslagen van inge-
naaide boeken zijn daartoe geschikt, nog
beter is levendig geklenrd glas. Digt ach-
ter het gekleurde^voorvverp brenge men eene
dubbel gevouwen strook van wit papier ter
breedte van een vinger of nog smaller. Is
het gekleurde voorwerp geel, dan vertoont zich de witte kleur
violet, in 't algemeen in de aanvullingskleur.
Het oog wordt door het gele licht, dat er doorheen schijnt,
voor de zwakkere gele lichtstralen, die het witte papier onder
de andere stralen er aan toezendt, ongevoelig en afgestompt
en kan uit het zamengestelde witte licht nog slechts de overige
lichtsoorten opnemen, die te zamen de aanvullingskleur, violet,
geven.
Proef/y Op eene ronde witte kartonnen schijf van tien
a vijftien duim in mid-
dellijn wordt eene leven-
dig gekleurde, b.v. roode
strook geplakt, die men
spiraalvormig gesneden
heeft. De gekleurde strook
verkrijgt eene zoodanige
breedte dat de overblij-
vende witte helft der kar-
tonnen schijf eene onge-
veer even zoo groote spi-
raalvormige strook uit-
maakt. Met behulp van
den in proef 323 c opgegeven toestel draait men de schijf eerst
zeer snel, zoodat zij geheel rood schijnt. Terwijl het oog er
onafgewend en vast opziet, vertraagt men dan plotseling
de beweging. Voor het roode licht afgestompt, ziet men daar-
bij de witte strook in groene tint.
Proef Het een of ander eenkleurig voorwerp, de snede
42*