Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
642
Fig. 361.
vendige kleu-
ring van den
bijregenboog
heeft haren
grond daarin,
dat bij iedere
terugkaat-
sing, gelijk zij
hier tweemaal
plaats heeft,
de lichtsterk-
te afneemt.
K'l^ren 340. De door terugkaatsing van het licht ontstaande
terug- stralen. De niet lichtende ligchamen worden ons volgens § 308
kaatsing. zjgtbaar, doordien zij het licht dat er op valt terug kaatsen en
aan het oog toezenden. Eenige ligchamen kaatsen het watte
zonnelicht terug zonder het te ontbinden en vertoonen zich daar-
om voor het oog wit. Andere ligchamen kaatsen bijna in 't
geheel geen licht terug. Zij zijn donker en zonder licht en zien
er zwart uit. In het midden tusschen deze beide soorten van
voorwerpen staat eene derde van zulke, die weinig vni zon-
nelicht terug kaatsen en zich grijs vertoonen.
De meeste ondoorzigtige ligchamen daarentegea
ontbinden het op hen vallende zonnelicht en
kaatsen alleen of voornamelijk één soort van
gekleurd licht terug, terwijl zij daarentegen alle overige
kleurstralen in zich opnemen of absorberen.
Proef«. Men houde een eenkleurig voorwerp, b. v.
de gekleurde snede van een boek of een levendig gekleurd blad
papier I zoodanig, dat het zonnelicht, of althans het heldere
daglicht er op valt. Daartegen zet men onder een scherpen hoek
een wit papier; dit zal op de plaatsen, naar het gekleurde toe-
gekeerd en er digt bij liggende, de zelfde kleur vertoonen, welke