Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
631
door den engelschen wiskundige Newton in eene verduisterde
kamer genomen werd, is het witte licht door breking in kleu-
ren ontbonden. Gevolgelijk is het Avitte zonnelicht niet
enkelvoudig, maar uit de zeven kleuren van
den regenboog zamengesteld. Het rood ligt het digst
bij de plaats van het vroegere mtte beeld, de roode stralen zijn
het minst van hunnen vroegeren weg afgeleid en het zwakst ge-
broken. Wanneer roode en andere gekleurde stralen door een
en het zelfde prisma gaan, dan worden zij niet even ver van
hunne oorspronkelijke rigting afgeleid, maar naar verschil-
lende plaatsen gebroken. Gaat daarom eene mengeling
van alle kleuren, dat is wit licht, door een prisma, dan worden
de daarin bevatte violette en blaauwe stralen veel sterker en dus
naar andere plaatsen heengebroken dan de gele en roode. Wat te
voren bijeen en gemengd was, is thans gescheiden en afgezonderd.
ledereder prismatische kleuren is enkelvoudig en laat
zich niet verder ontbinden. Om dit te bewijzen, boort men
eene opening in het scherm, dat het kleurenbeeld opvangt,
laat door die opening slechts een soort van gekleurde stralen,
b.v. de roode, door en brengt daarachter een tAveede prisma
aan; zij Avorden door dit laatste Avel gebroken, maar niet ver-
der in nieuwe kleuren ontbonden.
336. Vereeniging vanhet gekleurde licht tot wit licht.
Proef. Indien het Avitte licht niets anders is dan eene ver-
Fig. 353
Veree-
niging
A'an het
gekleur-
de licht
tot wit
licht.
CK.
41