Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
wordt het kleine voorwerp G ingeschoven, en daarvan ontwerpt
in de donkere kamer de kleine mikroskopische lens M
een aanmerkelijk vergroot beeld. De sterke verlichting wordt
daarom noodig, omdat het op het voorwerp vallende beeld zich
over de groote vlakte uitbreidt, welke het beeld lieslaat, en zijne
helderheid met de toenemende vergrooting dus snel afneemt.
Maar daar het gebruik van het zonnemikroskoop tot een be-
paalden tijd van den dag beperkt en van het weder afhankelijk
is, heeft men het Drummondsche kalklicht (§ 288) tot verlich-
ting gebezigd en van het zonnemikroskoop een hydro-oxyge-
niumgas-mikroskoop , d. i. waterstof-zuurstof-mikroskoop ,
Gasmi- gemaakt. Het heeft zijnen naam daarvan, dat de verlichting door
kroskoop, stukje kalk geschiedt, hetwelk in eene vlam van waterstof
en zuurstof wit gloeijend gehouden wordt. Men denke zich, ge-
lijk reeds voor de nevelbeelden doelmatig is, dit gloeijende stuk
kalk in de plaats der lamp in de tooverlantaarn gezet, en hare
lenzen met eene veel meer vergrootende, kleinere lens verwis-
seld. Voor het overige geeft geen der beide objective mikrosko-
pen de zelfde duidelijkheid als het gewone zamengestelde mi-
kroskoop.
Terug- staan dan de objective optische instrumenten tegen-
blik. over de subjective, doch zonder deze in hunne werkingen vol-