Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
627
de eerste lantaarn een nieuw beeld geschoven, dat naderhand
in de plaats van het in nevel verdwijnende winterlandschap treedt
en later weder door een ander beeld der tweede lantaarn ver-
vangen wordt. In plaats van, zoo als wij vooronderstelden, de
lampen in de lantaars zeiven telkens meer of minder licht te doen
geven om de lichtsterkte der beelden te wijzigen, brengt men
dit uitwerksel liever te weeg door de opening der lens van elke
lantaarn, dat is de middellijn van het werkende, niet door een
ondoorschijnende plaat bedekte deel daarvan, te vergrooten of
te verkleinen. Na deze beelden wordt menigmaal het met den
naam van chromatropen bestempelde lijnen- en kleurenspel
vertoond. Twee ronde glasschijven zijn met regelmatige, ster- tropen,
vormige figuren beschilderd; zij bevinden zich achter elkander
op die plaats in de tooverlantaarn, welke anders de beschilderde
glasreepen innemen, en laten zich om eene gemeenschappelijke
as, maar in tegengestelde rigtingen omdraaijen. Door hare snel-
lere of langzamere omdraaijing ontstaan in het beeld op de gor-
dijn rosetten en sterren in gestadige afwisseling en eene bonte,
het oog verlustigende kleurschakering.
334. Het zonnemikroskoop en het hydro-oxygenium-
gas-mikroskoop. De objective mikroskopen stellen op een wit
scherm sterk vergroote, voor vele toeschouwers zigtbare beelden
van zeer kleine voorwerpen voor, en wel, gelijk de tooverlan-
taarns, in een voor 't overige donker vertrek.
Bij het zonnemikroskoop geschiedt de verlichting van het zonne-
kleine voorwerp door het zonnelicht; voor de opening in een mikros-
vcnsterluik is een vlakke spiegel S aangebragt, welks stand
zich uit de kamer door eene schroef laat veranderen. Hij wordt
zoo geplaatst, dat hij de op hem vallende zonnestralen door de
opening van het luik in de kamer werpt. Maar in de opening
is eene buis met eene bolle verlichtingslens B ingezet;
deze vereenigt de op haar vallende stralen in haar brandpunt en
brengt daarin eene sterkere verlichting voort. In haar brandpunt