Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
624
Fig- 348. plaats van
dat met het
matte glas
ingezet, zijne
schuif geo-
pend en het
deksel A
schielijk we-
der verwij-
derd. De
duur der in-
werking van
het licht
hangt van de sterkte der verlichting af en kan van y^ seconde
tot 2 minuten afwisselen; ze af te meten is eene zaak der
oefening.
Om de plaat, die thans slechts eene ligte, naauwelijks zigt-
bare teekening draagt, te amalgameren, wordt de buis door
het deksel A, het raam door zijne schuif gesloten, en de plaat
in eene donkere kamer gebragt, er uit genomen en van boven
in de kwikkast gezet. Deze is eene vierhoekige kast, op welker
bodem zich een met kwik gevuld ijzeren vat boven eene spiritus-
lamp bevindt; tevens is in de kast een venstertje aangebragt,
door hetwelk men bij kaarslicht de plaat kan waaniemen. Op
de plaatsen, waarheen de helderder punten van het af te beel-
den voorwerp hunne stralen gezonden hebben , is door de ster-
kere inwerking van het licht het jodiumzüver op de plaat ont-
leed en het zilver weder vrij geworden; hier zetten zich de
kwikdampen in fijne bolletjes aan, en het beeld wordt zigtbaar.
Om het echter op de overige plaatsen tegen de verdere inwer-
king van het daglicht te verzekeren, moet van deze plaatsen
de jodiumbedekking verwijderd worden. Te dien einde
dompelt men de plaat in eene schaal, waarin zich onder zwa-
veligzure soda in de achtvoudige gewigtshoeveelheid water op-