Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
622
bedekt men, na het deksel opgeslagen te hebben, de opening m
óf met een, volgens de in § 289 opgegevene handelwijze, mat
gemaakt glas, óf met eene gewone glasruit, waarover doorschij-
nend zijdepapier gelegd en aan hare randen vastgeplakt is, óf
eindelijk slechts met zijdepapier, dat men over een raam van
bordpapier gespannen heeft. Het deksel D kan, opdat het
zich gemakkelijk late openen, regts door middel van een stukje
leder of laken aan de kast gelijmd worden; het dient om ook
de ruimte boven de glas- of papierschijf donker te houden en
moet daarom ook aan beide zijden van loodregte aanhangsels
van stevig papier voorzien zijn, die tegen de buitenwanden van
de kast aansluiten. De buis met de lens moet men in zulk een
stand schuiven, waarbij het beeld duidelijk en scherp te voor-
schijn komt. De rustende voorwerpen, huizen en boomen, geven
ook rustende beelden, en de menschen en dieren, die zich over
de straat bewegen, schijnen zich ook over het beeld heen te
spoeden.
Deze camera obscura's kunnen in allerlei grootten uitgevoerd
worden. Als een voorbeeld geven wij de afmetingen van eene
draagbare soort. Het kastje 12 a 14 duimen breed, even zoo
hoog en 18 a 20 duimen lang. De lens 35 a 40 strepen mid-
dellijn en 20 duim brandpuntsafstand.
Dagner- De daguerreotype. Reeds sedert lang wist men dat het
zonnelicht scheikundige ontledingen bewerkte, en men streef-
de er naar, om door middel van zijne ontbindende kracht de
bevallige, aan de natuur getrouwe beelden der camera obscura
vast te houden. Eerst na vele moeijelijke proeven is dit in het
jaar 1839 den decoratieschilder Daguerre te Parijs gelukt.
De door hem uitgevondene handelwijze om lichtbeelden of da-
guerreotypen te vervaardigen, bestaat in vijf bewerkingen, na-
melijk :
1) het polijsten der plaat;
2) het joderen daarvan;