Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
619
onbruikbaar, nadat in eenen nacht de spiegel zijn glans verlo-
ren had; maar de wel 13 ellen lange buis rigtte men in hori-
zontalen stand als gedenkteeken op, en de verwanten van den
grooten sterrekundige vierden in de buis een familiefeest tot
zijne gedachtenis.
*De kleinere Spiegelteleskopen, met spiegels van 5 tot 15
duim middellijn, zoo als er in ons vaderland nog veel worden
gevonden, zijn eenigzins anders ingerigt. Het kleine spiegeltje
N staat daarin in het midden der buis met den grooten evenwij-
Fig. 34.56.
dig. Het is hol en op zulk eenen afstand achter het objectief
beeld /> a, dat door den grooten spiegel gevormd wordt, ge-
plaatst, dat het daarvan een ander nog vergroot beeld a'b' werpt
in of voor eene buis M P, die in eene opening van den grooten
spiegel geplaatst is. Dit beeld wordt door een oogglas zeer ver-
groot in a"h" gezien, welk oogglas, hier enkelvoudig geteekend,
even als bij verrekijkers en mikroskopen, altijd dubbel is, uit
twee lenzen bestaat.
331. De kijkkast en het kosmorama. Naar hare ge- De
wone inrigting bevat de kijkkast aan haren voorsten wand
eene als loupe dienende bolle lens, en daar tegenover aan
den schuinen achterwand eenen onder een hoek van 45 graden
hellenden vlakken spiegel. Het grootste gedeelte van
den achterwand staat open en laat het daglicht of lamplicht op
de te beschouwen afbeeldingen vallen, welke landschappen,
gebouwen of gi-oote kunstwerken voorstellen. Die afbeeldin-