Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
614
tevens ligt het echter ook tusschen de beide geteekende licht-
stralen, welke ongebroken midden door de lens gaan. Heeft
eene lens een korteren brandpuntsafstand, dan ontstaat het
beeld in b\ heeft zij een grooteren brandpuntsafstand, dan is
het in B ontstaande beeld 2 grooter dan het eerste beeld. Hoe
grooter daarom de brandpuntsafstand eener lens is, des te groo-
ter is het bijna in haar brandpunt staande beeld van een ver-
wijderd voorwerp. Ware het beeld even zoo ver van de lens ver-
wijderd als het voorwerp, dan zou het daarmede gelijke grootte
hebben. Maar gelijk zijn afstand van het glas, d. i. de brand-
puntsafstand, slechts een klein gedeelte van den afstand van
het voorwerp uitmaakt, zoo is zijne grootte ook slechts een
klein gedeelte van de grootte van het voorwerp. En de grootte
van het beeld moet even zoo menigmaal in die van het voor-
werp begrepen zijn, als de afstand des beelds van het glas
(de brandpuntsafstand) in die van het voorwerp. Bezit men een
verrekijker, waarvan de voorwerplens een brandpuntsafstand van
5 palmen heeft, en rigt men die op een voorwerp dat 10,000
palmen of 100,000 duimen verwijderd is, dan is de brandpunts-
afstand yiooooo of V20000 zijnen afstand, eu heeft
ook het door deze lens ontworpen beeld ^pggg of '4qooo
van de grootte des voorwerps. Dit beeld is echter veel digter
bij den waarnemer dan het voorwerp zelf, en een gezond oog
zal het op den afstand van 25 duim, den afstand van het dui-
delijk zien, waarnemen. Het is alsdan zoo veel digter bij dan
het voorwerp, als 25 duim in honderd duizend duimen begrepen
is, namelijk 4000 maal; ware het beeld, dat zoo veel digter bij
is , aan het voorwerp in grootte gelijk, dan zou het zich voor het
oog even zoo veel maal grooter vertoonen; maar daar het beeld
slechts aan ^^^^ h®^ voorwerp gelijk is, zoo ver-
toont het zich bij zijne grootste nabijheid ook slechts J/20000 X
40000, of 3 malen grooter. Dat is de werking der voorwerp-
lens. Het beeldt wordt echter niet onmiddellijk door het oog aan-
schouwd , maar door middel van het oogglas. Laat bij dat