Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
612
zijne glazen te bewaren, en zagen, toen zij er door heen keken,
tot hunne verwondering den haan op den kerktoren vergroot.
Nog in het zelfde jaar 1608 bood Lippershey aan de Staten-Ge-
neraal een werktuig aan, waarmede men in de verte zien kon,
en kreeg in last om voor den staat verscheidene dergelijke in-
strumenten te vervaardigen. Eenen Eranschman gelukte het, de
inrigting van den verrekijker na te sporen en hem na te maken,
en reeds in het begin van het volgende jaar kwamen door hem
verrekijkers naar Frankrijk en Italië.
Van het verwijderde voorwerp wordt in een verrekijker of door
eene groote bolle v o o r w e r p 1 e n s of door een grooten hol-
len spiegel een objectief beeld ontworpen, en dit
beeld wordt door een oogglas beschouwd, dat de diensten eener
loupe verrigt. Er zijn daarom twee klassen van teleskopen, die
Verre- ^^^ voorwerplenzen, welke men ook wel eenvoudig verre-
kijkers kijkers noemt, en die met holle spiegels, welke spiegelte-
loskopen heeten. Tot de verrekijkers met voorwerplenzen behoort:
werplen- 1. De astronomische verrekijker, die uit twee bolle
lenzen bestaat. De voorwerplens , die naar het voorwerp
Astro-
nomische ï'ig- 342.
verre-
kijkers.
gekeerd is, is groot, om zeer vele lichtstralen door te laten
en een helder beeld te kunnen ontwerpen. Zij is weinig bol
en heeft daarom een grooten brandpuntsafstand, op-
dat het omgekeerde beeld, dat digt bij het brandpunt 1/ ont-
staat, zoo groot mogelijk uitvalle. Het door de voorwerplens
ontworpene omgekeerde beeld wordt door het oogglas be-
schouwd; het is eene loupe en heeft daarom eene veel korte-