Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
607
afgeronde randen. Op deze wijze laat zich de vervalsching van
een weefsel, dat men voor zuiver linnen uitgeeft, ontdekken.
Proef rf. De br an dha a r tj es van een brandne-
tel. Men plukke een brandnetel en brenge die voorzigtig naar
huis. Legt men de glasplaat van het mikroskoop op de tafel,
snijdt boven de plaat verscheidene van de haartjes of borstels van
den brandnetel af en schuift men de glasplaat met deze haartjes
onder het mikroskoop , dan neemt men, in geval men voorzig-
tig te werk gegaan is, ten minste aan een der borstels een knop-
je waar, hetwelk met het haartje eene eenige cel uitmaakt. Aan
een anderen borstel is het knopje misschien open gesprongen en
heeft zijn scherp brandend sap op de glasplaat uitgestort; aan
de meeste zal het geheel afgesprongen zijn.
Proef e. De spiraalvaten. Een roze-, eiken- of wijn-
gaardblad worde zoo gescheurd, dat de gescheiden stukken nog
door de fijne, witte vezeltjes verbonden blijven. Een dezer ve-
zeltjes snijdt men met de schaar af en brengt het onder het
mikroskoop. Men zal schroefachtige, spiraalvormige vaten ont-
dekken , afzetsels uit de plantensappen, die zich in de ceUen
gevormd hebben.
Proef/. Stijfsel (zetmeel). In de plantencellen is onder
anderen zetmeel bevat. Er worden eenige korreltjes zetmeel op
de glasplaat gestrooid en er een dekglas opgelegd; het aardap-
pelenzetmeel vertoont zich in de gedaante van eivormige bol-
letjes , die uit vele over elkander gelegde schalen bestaan. Tar-
wezetmeel daarentegen heeft het aanzien van vlak gedrukte, lens-
vormige korrels.
Proef Bloesemstof. Zelfs het kleinste bloesemstof
ontbindt zich onder het mikroskoop in afzonderlijke korreltjes.
Voor electrische proeven heeft men (proef 186) Semen Ly-
copodii noodig; een weinig daarvan doe men op de glas-
plaat, en brenge er een droppel water en dan een dekglaasje op.
Mikroskopische onderzoekingen uit het
d i e r e n r ij k.