Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
603
maal vergroot werden, zoo zal de geheele oppervlakte 100 X
100, of 10000 maal grooter schijnen.
Iedere bolle lens met korten brandpuntsafstand
heet eene loupe; iedere bolle lens met een brandpuntsaf-
stand van minder dan een duim wordt een enkelvoudig
mikroskoop genoemd. Zij vergroot zoo veel maal als
haar brandpuntsafstand in den gezigtsafstand
van het oog begrepen is.
Eene loupe heeft eene middellijn van 2 ä 4 duim en is groo-
ter dan een enkelvoudig mikroskoop; zij wordt meestal met de
hand gehouden en geeft voor een gezigtsafstand van 20 duim
ten hoogste eene tienvoudige lengtevergrooting. Zij dient de ho-
rologiemakers en graveurs bij hunne werkzaamheden, de ban-
kiers om valsch papieren geld te onderkennen en den natuuron-
derzoeker om den vorm van insecten en plantendeelen te onder-
zoeken. Tot de beste loupen behooren de cilinderloupen;
zij bestaan uit een massiven, aan beide einden bol geslepen gla-
zen cilinder, geven een schoon beeld en worden tot den prijs
van 2 ä 3 gulden verkocht. Bij het gebruik eener loupe moet
het oog zoo nabij mogelijk gebragt worden, wanneer het om het
overzigt over het geheel van een voorwerp te doen is; heeft men
daarentegen de naauwkeuriger beschouwing van een enkel punt
ten doel, dan kan men het oog op eenigen afstand houden, zon-
der de duidelijkheid van het beeld te schaden.
Het enkelvoudige mikroskoop is eene veel kleinere
lens met uiterst korten brandpuntsafstand en wordt door een
standaard gedragen. Het vergunt slechts een zeer klein gedeelte
van het voorwerp te overzien; dit wordt sterker vergroot dan door
eene loupe, maar vertoont zich tevens minder helder, daar eene
kleine lens slechts eene geringe hoeveelheid licht kan doorlaten.
liet za-
328. Het zamengestelde mikroskoop. Het zamengestel- menge-
de mikroskoop is in het jaar 1590 door den brillenslijper Za-
charias .lansen te Middelburg uitgevonden. In zijne een- koop.