Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
602
van kleine ligchamen is daarom een hulpmiddel noodig, door
hetwelk het beschouwde voorwerp ons meer verwijderd, op den
afstand van het dui del ij k zien, en tevens , opdat het
op grooteren afstand kleiner zou schijnen, vergroot toeschijnt.
Volgens proef 314 vertoonen de voorwerpen, die zich tusschen
eene bolle lens en haar brandpunt bevinden, zich voor het oog,
dat er doorheen ziet, vergroot en op grooteren afstand. Het oog,
dat digt boven de lens in o gehouden
Fig. 339. wordt, ziet het kleine voorwerp G ver-
groot op verder afstand in g. Ligt het
brandpunt zeer digt bij de lens, of,
daar men den afstand tusschen deze en
haar brandpunt den brandpunts-
afstand noemt, is de brandpunts-
afstand zeer kort, dan moet het voor-
werp, dat binnen dien afstand moet lig-
gen, zeer digt bij de lens zijn. Voor het oog echter moet het
zich op den gezigtsafstand van 20 duim vertoouen. Denkt men
zich nu in de teekening voor een glas van kortere brandpuntsaf-
stand het voorwerp G digter bij de lens gebragt, dan loopen
de lijnen, van het oog tot zijne eindpunten getrokken, naar
beneden nog verder uit elkander, en het beeld g, hier tusschen
hen gezieu, vertoont zich nog grooter. Een bol glas vergroot
daarom des te meer, hoe korter zijn brandpuntsaf-
stand is. Laat de lens een brandpuntsafstand van 1 duim,
en het oog een gezigtsafstand van 20 duim hebben; het voor-
werp bevindt zich dan bijna 1 duim van het glas verwijderd
en vertoont zich op een afstand van 20 duim en in de lengte
20 maal vergroot. Eene lens van 2 strepen brandpuntsafstand
zou voor een gezigtsafstand van 20 duim of 200 streep 100
maal vergrooten. Zoo veel maal langer vertoont zich het ligchaam
of eene lijn, welke den afstand tusschen zijne eindpunten aan-
wijst ; dit is de r e g 11 ij n i g e v e r g r o o t i n g. Maar daar in
het laatste voorbeeld de lengte 100 maal en de breedte 100