Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
600
meer heeft om zich voor nabijzijnde voorwerpen behoorlijk te
veranderen, zoo valt het beeld n van een nabijzijnd voorwerp
N achter het netvlies; de lichtstralen worden door de
kristallens niet sterk genoeg gebroken, om zich vroe-
ger te vereenigen; de weg der lichtstralen tot aan de
vereeniging tot een beeld is in een verziend oog te lang.
De kortzigtigheid berokkent men zich daardoor, dat men
zich gewent, het te beschouwen werk zeer digt bij het oog te
brengen. De kristallens wordt daardoor op den duur zoo bol,
dat wel de beelden van nabijzijnde voorAverpen het netvlies tref-
fen, maar men het niet meer in zijne magt heeft, voor de verte
het oog iu te ngten. De lichtstralen, van een verwijderd punt E
uitgaande, wor-
Fig. 338. (^gj^ te sterk
gebroken en
te vroeg in een
punt e veree-
nigd, dat voor
het netvlies
ligt. De weg
der lichtstralen tot aan de vereeniging tot een beeld i s
in een b ij ziend oog te kort.
326. De brillen. Als hulpmiddel voor ver- en kortzigtigen
worden lensglazen gebezigd, die den naam van brillen dra-
gen en tot dat einde het eerst, naar men wil, door een italiaan-
schen monnik Alexander van Spina omstreeks het jaar
1300 vervaardigd zijn.
Bij een verziend oog is de breking te zwak, en de ver-
eeniging der stralen heeft te laat plaats. Maar bolle glazen bre-
ken de lichtstralen zoodanig dat zij tot elkander naderen en
zich vroeger vereenigen. Daarom moeten bolle brilglazen
door verzienden gebezigd worden. — Omgekeerd naderen de
lichtstralen in een b ij z i e n d oog te zeer tot elkander en worden