Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
596
De stro-
bosco-
pischc
scbijven.
en er van boven op ziet, dan merkt men een kruis, omdat
de indruk der horizontale streep nog voortduurt, wanneer die
der loodregte er bij komt. Eene zoodanige schijf wordt een
thaumatroop genaamd en kan ook van andere eenvoudige
teekeningen, b. v. op de voorzijde van eene vogelkooi en op de
achterzijde van eenen vogel, voorzien worden. Het is raadzaam
voor deze teekeningen heldere, eenigzins harde kleuren te kiezen.
Proef e. Eene cirkelvormige schijf van 13 a 15 duim mid-
dellijn verkrijge, gelijk
Fig. 33o. jg jj^ proef c gebezigde
schijf, op gelijke afstan-
den van elkander zes uit-
snijdingen, doch slechts
aan den rand. Deze heb-
ben in de rigting van
den omtrek naar het mid-
delpunt eene lengte van
13 a 15 streep en eene
half zoo groote breedte.
Van het midden der ge-
heele schijf af tot aan
den ring, door de uit-
snijdingen gevormd, wordt een voonverp, b. v. een l3al, in zes
op elkander volgende stellingen geteekend, zoodat met iedere
uitsnijding eene andere stelling overeenkomt. Onder de met 1
geteekende uitsnijding heeft de bal zijnen laagsten stand, het
digst bij het middelpunt; al zijne stellingen liggen in eene spi-
raallijn, tot hij onder de zesde uitsnijding het hoogste punt
bereikt heeft. Door het midden der schijf wordt nu eene brei-
naald geschoven, de schijf tusschen twee kurken vastgezet en de
schijf daarop ongeveer twee palm voor eenen aan den muur han-
genden spiegel zoodanig gehouden, dat de oppervlakte met de
teekeningen naar den spiegel toegekeerd is. Door de bovenste
opening ziet het oog, dat zich daar digt achter bevindt, in den