Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
588
het de oogen toeschijnt, de ruimte tusschen de ijzeren sporen
van een spoorweg op toenemenden afstand steeds kleiner; en de
laatste huizen eener lange straat vertoonen zich als zeer
klein, en de straat zelve als zeer smal.
^baa^ Proef c. Legt men een haar op een donker voorwerp en
worden venvijdert men zich daarvan, dan wordt tevens de gezigtslioek
van het dikte van het haar steeds kleiner, en het haar houdt
voorwerp
bij al te weldra op voor het oog zigtbaar te zijn. Houdt men het haar
kiemen gg^ ^vitten achtergrond, dan is het op een grooteren afstand
hoek. zigtbaar dan voor een donkeren achtergrond.
Wordt de gezigtshoek al te klein, dan wordt
het voorwerp niet meer gezien; wanneer het ophoudt
zigtbaar te zijn, dit hangt van zijne gedaante, van de verlichting en
van den achter2:rond af. Daarom onttrekt een in de lucht zwevende
vogel zich aan onze blikken, wanneer hij zich ver verwijdert en
zijnen gezigtshoek zeer verkleint; daarom neemt men op groo-
teren afstand de afzonderlijke deelen van een huis of
toren niet meer waar. Om de zelfde reden worden door ons niet
gezien de tusschenruimten tusschen de boomen van een
verwijderd bosch of tusschen de planten van een verwijderd
veld, die zich als een zamenhangend geheel voordoen, en de kleine
ruimten, door welke de uur w ij z e r van een horologie bij
eiken slag der onrust zich beweegt, ontsnappen onze waarneming.
Opti- 320. Optische misleidingen over afstand en grootte,
sehe De gezigtshoek is de maat, waarnaar ons verstand de grootte
togen. ^^^ voorwerp, dat wij zien, beoordeelt. Maar nu kunnen groote
en kleine voorwerpen zich aan ons onder een en den zelfden
gezigtshoek vertoonen, wanneer de grootere meer verwijderd
zijn. Weten wij niet, welke onder de geziene voorwei-pen ver-
der af zijn, dan kunnen wij ook niet weten welke grooter zijn.
Daarom vermogen wij slechts dan over de grootte der waarge-
nomene voorwerpen juist te oordeelen, wanneer wij hun-
nen afstand kennen.