Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
585
hier in de lagere, nog dunnere, van de invalsloodlijn af gebro-
ken en wordt al schuiner en schuiner. Eindelijk valt hij in h zoo
schuin op de onderste laag, dat hij door haar geheel en al
terug gekaatst wordt en in het oog komt, dat het voor-
werp in de rigting o n van den straal, dien het ontvangt, op-
zoekt en in de laagte het luchtbeeld waarneemt. Van de tus-
schen voorwerp en beeld liggende plaatsen komen geene licht-
stralen in het oog; deze ruimte schijnt ledig en wordt des te
ligter voor water gehouden, wanneer zeer zwakke luchtstroo-
mingen aan de lucht eene trillende, met de watergolven verge-
lijkbare beweging geven.
HET ZIEN EN DE OPTISCHE INSTRUMENTEN.
319. De gezigtshoek. Van alle punten van een zigtbaar De ge-
voorwerp gaan stralen uit en komen in het oo^ aan: zoo komen ^igts-
... .. , hoek.
van zijne uiterste grenspunten, van zijn hoogste en
zijn laagste, van het verst ter regter zijde en het verst naar de
linker zijde gelegen punt, stralen tot den waaniemer. Bevindt
zich op de met o geteekende plaats een oog en daarvoor een
stok t7 b , die door het oog waargenomen wordt, dan verkrijgt
Pig^ 325. ^^^ hoogste gi'ens-
punt a eenen lichtstraal n o,
en van zijn laagste punt b
den straal h o; beide stralen
maken in het oog eenen
hoek 5, welke de gezigts-
h o e k van den stok ge.
noemd wordt. De hoek, welken de stralen,, die van
twee tegenover elkander liggende grenspun-
ten van een voorwerp komen, in het oog vor-
men, heet de Gezigtshoek of de schijnbare grootte
van het voorwerp.
38*