Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
583
dat zij elkander met de masten aanraken. Zeevaarders hebben
de waarneming gedaan, dat bij het verschijnen van zulk een
luchtbeeld de ther-
Fig. 323. mometer aan den
top van den mast
veel hooger staat
dan beneden op het
dek; boven het
schip bevindt
zich eene
veel warmere en dunnere luchtlaag; het schip zelf
en het oog ü des waarnemers zijn in de koudere en digtere
luchtlaag, die beneden op de frissche zee rust. Daarom neemt
het oog het schip eerst, als gewoonlijk, door ongebrokene
stralen waar. Maar door de volkomene terugkaatsing
in de hoogere dunnere luchtlagen komen er ook stralen in 't
oog, die bij een gewonen toestand der lucht er nooit in gekomen
zouden zijn. De straal, die van de toppen der masten zeer schuin
tegen de dunnere luchtmassa gerigt is, wordt door haar naar O te-
rug gekaatst, en het oog aanschouwt in de rigting O a een beeld
der masttoppen. De lichtstralen, die van het onderste gedeelte
van het schip komen, treffen eerst eene hoogere luchtlaag in
het punt h zoo schuin, dat zij terug gekaatst worden en in de
rigting ö A op eene hoogere plaats het dek van het schip af-
beelden.
Op het land liggen het spiegelbeeld en de dunnere Do lacht-
luchtlagen beneden het oog van den waarnemer; de voor- j^g^p
waarden, welke hier het luchtbeeld voortbrengen, zijn het te- hctvas-
gengestelde van de oorzaken van het zeegezigt. In de uitgestrek-
te vlakten van Azië en Afrika, waar de grond door de bijkans
loodregt neervallende zonnestralen sterk verhit wordt, zijn niet
zelden op windstille dagen de benedenste luchtla-
gen door aanraking met den heeten grond dunner dan
de hooge. In de verte verschijnen alsdan palmboomen, dorpen
cr. nat. 38
te land.