Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
582
Fig. 322.
stelt. Men houdt het papier uitwendig om een gevuld glas, de
uitgesneden plaats bevinde zich digt onder den waterspiegel, aan
de zijde, die naar eene kaars of het daglicht gekeerd is. Het
oog, dat aan de andere zijde door de vloeistof naar hare op-
pervlakte opziet, zal een helder kruis als spiegelbeeld ge-
waar worden; het is omgekeerd en bevindt zich boven
het voorwerp.
Proef c?. In een glas met water dompele men in schuine
rigting eene reageerbuis, waarin zeer weinig
water bevat is. Ziet men er van boven op neer,
dan vertoont de buis zich spiegelend met een
metaalglans, alsof zij met kwik gevuld was.
Slechts aan haar benedeneinde, waarin water
is, vertoont zij zich doorzigtig. De stralen van
het daglicht, die van de linker zijde door het
water in het glas gaan, vallen er zoo schuin
in, dat zij niet in de lucht der buis kunnen treden; zij worden
volkomen terug gekaatst naar boven en verleenen aan de buis
den metaalglans. — Eene toepassing van de volkomene inwen-
dige terugkaatsing wordt bij het slijpen der edelsteenen
gemaakt, wier oppervlakte een zoodanigen vorm verkrijgt, dat
de stralen uit den steen niet door gewone breking, maar door
spiegeling onder vonkelenden glans in de lucht treden.
Lucht- 318. De luchtspiegeling. Terwijl het zigtbaar worden van
^ïnw*^ verwijderde, onder den horizon liggende voorwerpen zijnen grond
heeft in eene ongewoon sterke straalbreking, worden daarente-
gen de verschijnselen der luchtspiegeling door eene volko-
mene terugkaatsing der stralen te weeg gebragt; zij val-
len boven de zee anders uit dan boven uitgestrekte
Hetzee-landstreken. Op de zee of aan het strand ziet men som-
wijlen, zoo als in proef 317 c, boven een op grooten af-
stand voortzeüend schip een omgekeerd beeld daarvan. Spie-
gelbeeld en voorwerp zijn nu en dan zoo digt bij elkander.