Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
581
de lucht reeds 90 graden van afwijken en langs de oppervlakte
van het water horizontaal voortgaan. Maar welken weg ne-
men zulke lichtstralen, die in het water een grooteren hoek dan
48 graden met de invalsloodlijn maken?
Proef a Tegen den zijwand van een met water gevuld
glas houde men van buiten eenen sleutel. Het oog bevinde zich
loodregt boven het midden van het glas; het zal den sleutel
door het water heen niet kunnen zien. Wel gaan van het
voorwerp lichtstralen in het water, maar zijn te schuin, kunnen
uit het water niet in de lucht treden en komen niet in het
oog.
Proef b. Het met water gevulde glas worde zoo hoog ge-
plaatst, dat zijn bodem in ho-
321. rizontale lijn met de vlam eener
kaars ligt; het sta er verschei-
scheidene duimen van verwij-
derd. Er zullen lichtstralen zeer
schuin van de kaars tot de op-
pervlakte van het water gera-
ken. Brengt men nu het oog
aan de tegengestelde zijde van
het glas op de plaats o en ziet
men naar den waterspiegel op, dan zal men den helderen glans
der van daar komende lichtstralen gewaar woi'den 1). De stra-
len, van welke geen door breking uit het water kan treden,
worden gezamenlijk van zijne oppervlakte terug gekaatst,
zoo volkomen, als dit door geenen spiegel het geval is.
Proef r. Uit een stuk papier worde een weinig uitgesne-
den , omtrent zoo, dat de opening de figuur van een kruis voor-
1) Bezigt men tot deze proef eeue vierkante flesch, of, beter nog,
een bakje uit vier glasplaten en een metalen bodem, dan kan men
het beeld der kaarsvlam en van elk genoegzaam verlicht voorwerp
in den waterspiegel zien, even duidelijk als het kruis in de volgen-
de proef. Ln.