Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
580
welke het door den straal getroffen wordt, in de rigting O b en
neemt ze in het punt a waar. Daarom vertoonen de
sterren zich in de nabijheid van den horizon
steeds te hoog. Het zelfde geldt van zon en maan; wij zien
beide, wanneer zij reeds ondergegaan zijn en eer zij op-
gaan; daarom heeft men bij eene maansverduistering,
ofschoon de aarde zich in eene regte lijn tusschen zon en maan
bevond, deze beide hemelligchamen te gelijk boven den horizon
gezien. Staat een hemelligchaam daarentegen loodregt boven
den waarnemer, in Z, dan treffen de lichtstralen, die het uit-
zendt , de luchtlagen regthoekig, worden niet gebroken en la-
ten de ster op hare werkelijke plaats verschijnen.
De fata De straalbreking heeft ook bij verwijderde aardsche voor-
morgana.plaats en doet, wanneer zij bij eene met dampen ge-
vulde , warme en heldere lucht ongewoon sterk wordt, kusten
en schepen, die zich onder den horizon bevinden, zoo hoog
verschijnen, dat zij voor den waarnemer zigtbaar worden. Zoo
ziet men in Engeland somwijlen de fransche kust, ofschoon
de regte lijn tusschen beide punten de zee zou doorsnijden.
Niet zelden worden aan de kust van Beneden-Italië de beroemde
verschijnselen der Fata Morgana waargenomen. Van eene
hoogte der stad Eeggio ziet men prachtige kasteelen, regelma-
tige zuilengangen, hooge torens, weiden met kudden en men-
schenmassa's te voet en te paard; het tooverbeeld duurt slechts
korten tijd en ontstaat waarschijnlijk daardoor, dat eene onge-
woon sterke straalbreking de stad Messina en haren omtrek voor
korten tijd zigtbaar maakt.
Volko- j)g volkomene terugkaatsing. Wanneer een licht-
mene . ,
spiege- straal in schuine rigting uit eene digtere stof in eene mmder
hng- digte, uit water in lucht, overgaat, dan wordt hij van de
invalsloodlijn af gebroken en wijkt in de lucht meer
van de invalsloodlijn af dan in het water. Een straal, die in
het water 48 graden van de invalsloodlijn afwijkt, moet er in