Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
575
hare bolle oppervlakten vrij evenwijdig met elkander; daarom
gaat volgens § 311 deze straal er zoo goed als ongebroken door.
Alle drie de stralen doorsnijden elkander in het vereenigingspunt
g, dat onder de as ligt, wanneer G er zich boven be\'indt, en
digter bij de as ligt dan G. Daarom ontstaat in g een omgekeerd
verkleind beeld, van waar de stralen even zoo verder gaan, als-
of zij van het beeld zelf kwamen. Even zoo laat zich bewijzen,
dat het onderste gedeelte der kaars zich boven g, insgelijks
digter bij de as, moet afbeelden. — Is het voorwerp digter
bij het glas; is g, dat wij tot hiertoe als beeld hebben aange-
zien , het voorwerp, dan zendt het uit: 1) den met de as even-
wijdigen straal g/3, die door het brandpunt B gaat; 2) den
door het brandpunt b gaanden straal, die den weg n G, even-
wijdig met de as, inslaat, en 3) den door het midden der lens
gaanden straal g m, die zich met de beide anderen in G ver-
eenigt. Maar het punt G ligt boven de as en verder van haar
en het glas verwijderd, weshalve het beeld omgekeerd, vergroot
en verder af gelegen is.
314. De door een bol glas voortgebragte subjective
beelden. Onder alle soorten van geslepene glazen ontstaan
slechts door bolle lenzen objective beelden, maar ook door haar
slechts in het geval, wanneer het af te beelden voorwerp ver-
der dan het brandpunt van het glas verwij der d is;
staat het voorwerp in het brandpunt, dan verschijnt er in
't geheel geen beeld; bevindt zich eindelijk het voorwerp tus-
schen glas en brandpunt, dan wordt er een subjectief
beeld gezien.
Proef. De kaarsvlam G worde zoo digt bij het bolle glas Subjec-
gebragt, dat zij tusschen het glas en zijn brandpunt B gsplfstst
is. Het oog bevinde zich niet ver van de lens; het zal een vergroot
vergroot beeld g waarnemen, dat van de lens verder
verwijderd schijnt dan het voorwerp. Men houde het oog
onbewegelijk, neme de lens weg en men zal terstond waarne-