Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
574
dat er dan volgens de voorgaande § geen beeld, maar slechts
een lichtschijnsel ontstaat. Hoe digter de vlam G bij het brand-
punt gebragt wordt, des te grooter wordt haar beeld g en des
te meer moet men het papier van de lens venvijderen om het
op te vangen.
Vau een verder dan het brandpunt verwijderd
voorwerp ontstaat door een bol glas een omge-
keerd objectief beeld. Dit beeld is bij grooteren
afstand van het voorwerp verkleind en digt bij
het andere brandpunt, bij grootere nabijheid
des voorwerps vergroot en meer verwijderd.
Verkla- Gelijk bij de hiermede overeenkomende verschijnselen door
holle spiegels, verklaart men het ontstaan dezer beelden uit den
Fig, 315.
weg, dien de .lichtstralen, van het voorwerp op het glas val-
lende, inslaan, nadat zij door het glas eene breking ondergin-
gen. Onder de vele van de punt der kaarsvlam uitgaande stra-
jen zijn er drie, Avier gang gemakkelijk te volgen is. 1) De straal
Gn, evenwijdig met de as, wordt, gelijk alle stralen, even-
wijdig met de as invallende, zoodanig gebroken, dat hij van n
door het l)randpunt /v gaat. 2) Omgekeerd neemt een audere
lichtstraal van de kaarsvlam zijnen weg door het brandpunt B; hij
valt uit het I3 r a n d p u n t in het punt p op de lens en wordt
volgens de vorige § zoo gebroken, dat hij van p evenwij dig
met de as verder gaat. 3) Een derde straal gaat vau het
voorwerp G door h e t m i d d e n d e r 1 e n s m\ hier zijn