Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
567
Fig. 306.
Proef (/. Men plaatse in schuine rigting in een raet wa-
ter gevuld glas een regt stokje, b.v. een potlood. Beschouwt
men het, terwijl men aan zijn hoogste
punt het oog legt, dan zal het zich ge-
broken vertoonen; alle ingedompelde
punten vertoonen zich wegens de straalbre-
king hooger dan werkelijk het geval is.
Het zelfde is gemakkelijk aan iederen schuin
in 't water gestoken roeiriem waar
te nemen; visschen schijnen voor het
oog, dat ze in schuine rigting gewaar wordt,
te digt bij de oppervlakte van het water ; v,ij vers en beken,
wier grond men zien kan, houdt men voor minder diep
dan zij zijn, en in de heldere wateren der heete luchtstreek is
de misleiding, door de breking voortgebragt, zoo aanmerkelijk,
dat men onder den waterspiegel groeijende zeeplanten, die
door de langste riemen nog niet geraakt worden, dikwijls bijna
met de hand meent te kunnen bereiken.
Zet men den stok loodregt in het water, dan vertoont hij
zich voor het oog, dat er zich boven bevindt, als niet ge-
broken.
Proef e. In de voorgaande proeven ging de lichtstraal Breking
steeds uit eene digtere stof in eene bij den
minder digte, uit water in lucht; om- gang in
gekeerd kan echter het licht ook uit een dig-
een minder digt in een digter doorzig- chaam.
tig ligchaam overgaan. Op eene door
de zonnestralen beschenen plaats zette
men achter eene strook papier van
twee ä drie duim hoogte een glas,
dat water bevat; het papier zal eene schaduw werpen, die in het
glas korter is dan er naast. De stralen, die de schaduw be-
grenzen , nemen in de lucht een anderen weg dan wanneer zij
in schuine rigting uit lucht in water treden; in het digtere lig-
cr. nat. 37
Fig. 307.