Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
566
Fig, 304.
hij is gebroken, en na deze breking wijkt hij meer van de
loodregte rigting af dan te voren.
P r O e f Z*. Op den bodem van een schotel met ondoorschij-
nende wanden legge men een stuk geld, plaatse zich op behoor-
lijken afstand en geve aan het oog
O zulk een stand, dat het muntstuk
door deu rand van den schotel voor
het gezigt juist bedekt wordt en
daaraan langs den regten weg geen
lichtstraal kan toezenden. Terwijl het
oog in dezen stand blijft, late men
door iemand anders langzaam water in het vat gieten, waar-
door het muntstuk niet uit zijne ligging gebragt worde. Ter-
stond wordt het muntstuk voor den "waarnemer zigtbaar en schijnt
eene hoogere plaats in te nemen dan werkelijk het geval is. De
van het geld uitgaande stralen worden bij het intreden in de
lucht zoodanig gebroken, dat zij nog meer van de loodlijn
afwijken en komen in het oog.
Proef c. Onder een met ^vater gevuld niet te naauw bier-
glas wordt eene door regte lijnen begrensde strook papier zoo-
danig gelegd, dat aan de zijde, die van den waarnemer afge-
keerd is, de bodem van het glas X)ver
de strook uitsteekt. Het oog zie van
boven schuin in het glas. De door
het Avater beschouwde rand van het pa-
pier zal zich door de breking der licht-
_stralen opgeheven vertoonen, en wel
/ ^ _I-J des te duidelijker, daar men zijne wer-
kelijke ligging naast het glas er mede
kan vergelijken. Bevindt het oog zich boven het Avater naauw-
keurig loodregt boven den rand van het jjapier, dan vertoont
hij zich daar waar hij werkelijk is. Wanneer lichtstralen uit eene
doorzigtige stof in eene andere overgaan en op het scheidings-
vlak loodregt vallen, worden zij niet gebroken.
Fig, 305.