Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
563
selen der wrijving § 31 hebben doen zien dat de oppervlakte Verkla-
van geen ligchaam volkomen effen en
Fig. 301. regelmatig is, maar uit rijen van hoog-
ten en laagten bestaat. E stelle in ver-
grooten maatstaf eene zoodanige hoog-
te op de oppervlakte van een of ander
ligchaam voor. Wanneer er nu van het
lichtende punt a licht op valt, dan
wordt de straal ah, die onder regte
hoeken den kant treft, in de zelfde rigting terug gekaatst; de
straal ad, die de linker zijde der hoogte treft, wordt zoodanig
terug gekaatst, dat insgelijks de terug gekaatste straal g d met
het vlak een even grooten hoek maakt als de invallende straal.
De in c vallende straal wordt regts terug gekaatst, de tusschen
A en c vallende regts naar boven, de tusschen b en d vallen-
de lichtstralen links naar boven. De hoogte kaatst de daarop
vallende stralen zoodanig terug, dat zij naar alle rigtingen uit
elkander gaan alsof zij van een zelflichtend punt kwamen.
Omdat door de terugkaatsing, die door de hoogten en laag-
ten op de oppervlakte der ligchamen voortgebragt wordt, naar
alle zijden stralen worden gezonden, wordt deze terug-
kaatsing de diffuse terugkaatsing of verstrooijing ge-
naamd. De spiegelende terugkaatsing wordt door zoo veel
mogelijk regelmatige en gepolijste vlakken, de diffuse door
de onregelmatigheden en oneffenheden voortgebragt. Door de
spiegelende terugkaatsing ontstaan beelden, door de d i f f u-
s e worden de voonverpen voor ons zigtbaar.
309. Avond- en morgenschemering. De schemering, dc sche-
de trapswijze overgang tusschen het heldere daglicht en het menng.
donkere van den nacht, wordt door de diffuse terugkaatsing
voortgebragt, welke de stralen der onder den horizon staande
zon door den dampkring ondergaan. Wanneer de zon on-
dergaat eu ons op den regten weg geen licht meer kan toezen-