Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
600
licht j dat zij het oog kunnen toezenden. Maar zoo zij het oog
in 't geheel geen licht toezonden, zouden zij ook in 't geheel
niet gezien worden. Daar wij ze echter waarnemen, zoo ontstaat
de vraag, hoe het komt dat zij ons lichtstralen toezenden.
Proef a. Ter zijde van eene brandende kaars zette men bij
avond een of ander scherm, b. v. een boek, op, waarachter de scha-
duw zich zal uitbreiden. Deze donkere ruimte zou men kunnen
verlichten door in schuine rigting boven de kaars een vlakken
spiegel te houden. De van de vlam
Fig. 300. uitgaande stralen zouden door den
spiegel terug gekaatst worden,
in de donkere ruimte der schaduw ko-
men en ze verlichten. In plaats van
den spiegel houde men echter een blad
wit papier schuin boven de vlam; ge-
makkelijk kan men het eenen zooda-
nigen stand geven, dat de lichtstralen,
die er door terug gekaatst worden, de
schaduw verlichten. Maar zij komen daarbij op plaatsen, on-
der anderen aan de rugzijde van het scherm, die zij naar de
wet der terugkaatsing onder een even zoo grooten hoek als de
invalshoek is niet moesten treflen. In de plaats van het papier
kan men met het zelfde gevolg ieder ander niet gepolijst ligchaam
brengen; door alle ligchamen worden lichtstralen
terug gekaatst; bij aUen vindt men de zelfde — zoo als
wij welhaast zien zullen slechts schijnbare — afwijking van de
eene hoofdwet der terugkaatsing.
Proef b. Terwijl men de proef 300 a herhaalt, beschouwe
men de door de lichtstralen getroffene plaats des spiegels van
verschillende zijden. Men zal de heldere plek van alle zijden
kunnen zien; en toch moeten de stralen naar de eerste wet der
terugkaatsing in het zelfde vlak blijven en slechts aan de eene
zijde het oog treffen.
Beide afwijkingen zijn slechts schijnbaar. Keeds de verschijn-