Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
560
g e 1 te staan, zoo als bij een vlakken spiegel, en te vergeefs
zou men beproeven het beeld op te vangen. Maar nu komt geen
lichtstraal van de vlam werkelijk achter den spiegel; de terag
gekaatste stralen kunnen zich diensvolgens ook niet achter den
spiegel tot een beeld vereenigen, maar zij verkrijgen door de
terugkaatsing eene zoodanige rigting en maken op het oog een
zoodanigen indruk, alsof zij van punten uitgingen, die achter
den spiegel liggen; het beeld is daarom ten derde een sub-
jectief beeld.
Van een voorwerp, dat zich tusschen den hol-
len spiegel en zijn brandpunt bevindt, ziet het
oog achter den spiegel een regtop staand, ver-
groot beeld.
De lichtstralen, die van de punt der kaarsvlam komen, wor-
Verkla- terug gekaatst,
ring. alsof zij van een punt g
achter den spiegel kwa-
men. Onder de stralen,
die er op vallen, is er
een Gp evenwijdig
met de as des spie-
gels en wordt zoo terug
gekaatst, dat hij van p,
waar hij den hollen spiegel treft, door het brandpunt
B naar o gaat. Een andere straal G S heeft eene zoodanige rig-
ting, alsof hij uit het brandpunt kwam; na de terugkaat-
sing is hij evenwijdig met de as en neemt den weg sr.
Een oog, dat door de terug gekaatste stralen rs en o/) getrof-
fen wordt, moet het punt, van waar zij uitgaan, daar zoeken,
waar zij schijnen zamen te komen, in het punt g achter den
spiegel; maar ook de andere stralen, van de punt dei kaarsvlam
G op den spiegel vallende, s c h ij n e n na de terugkaatsing uit
g te komen, en een oog, dat zich voor den spiegel, b. v. in o,
bevindt, wordt in allen gevalle door verscheidene dier stralen