Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
559
zich boven het punt g moet afbeelden en derhalve het beeld
verkeerd moet zijn. — Is het voorwerp digter bij den spiegel,
en bevindt zijn benedenste gedeelte zich in het punt g, dan
gaan van daar de stralen g P en g S naar den spiegel; de eer-
ste daarvan Pg wordt door het brandpunt, de andere S G even-
wijdig met de as terug gekaatst; beiden vereenigen zich in het
punt G en beelden hier van boven het onderste gedeelte van
het voorwerp g af.
306. De door een hollen spiegel voortgebragte sub-
jective beelden. Onder alle soorten van spiegels ontstaan
slechts door holle spiegels objective beelden, maar ook door
deze slechts in het geval, wanneer het af te beelden voorwerp
verder dan het brandpunt van den spiegel v e r w ij-
derd is; staat het voorwerp in het brandpunt, dan ver-
schijnt er in 't geheel geen beeld; bevindt zich eindelijk het
voorwerp tusschen spiegel en brandpunt, dan wordt
er een subjectief beeld gezien.
Proef. De kaarsvlam G worde zoo digt bij den hollen spie- gybjek-
gel gebragt, dat zij tusschen hem en zijn brandpunt tief,
B geplaatst is. Men zal een beeld zien, dat zich van de tot staand en
Fig. 298.
vergroot
beeld.
hiertoe waargenome geheel en al onderscheidt. Ten eerste staat
het regtop, terwijl de objective beelden omgekeerd zijn, en
tevens vergroot. Ten tweede schijnt het achter den spie-
,