Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verkla-
riujx.
558
Door holle spiegels, die een halve el middellijn of meer bezit-
ten j ontstaan beelden, die men niet behoeft op te vangen, maar
die zich vrij in de lucht zwevende vertoonen; daarom worden
door goochelaars holle spiegels tot het vertoonen van geestver-
schijningen gebezigd. Veelal kiest men als af te beelden voor-
werp voor grootere holle spiegels een omgekeerden ruiker bloe-
men , en zet op de plaats, waar het beeld ontstaan moet, eene
vaas, zoodat de toeschouwers eene met bloemen gevulde vaas
meenen te zien.
Het ontstaan dezer beelden verklaart zich uit den weg, dien
de van het voorwerp op den hollen spiegel vallende lichtstralen
Fig. 297.
na de terugkaatsing inslaan. Onder de talrijke van de punt der
kaarsvlam G uitgaande stralen gaat een straal GS e v e n w ij d i g
met de as van den spiegel; volgens de voorgaande paragra-
fen worden echter alle met de as evenwijdige stralen door
het brandpunt teruggekaatst; bij gevolg neemt die straal
na de terugkaatsing den weg Sg door het brandpunt B
naar F; hij wordt, gelijk alle door het brandpunt gaande stra-
len, evenwijdig met de as terug gekaatst en vereenigt
zich met den eersten terug gekaatsten lichtstraal in het punt g,
dat onder de as ligt, wanneer G er zich boven bevindt. In g
te zamen gekomen, gaan de lichtstralen naar de regter zijde
voort, volkomen zoo als zij vang zouden uitgaan, als g zelf een
voorwierp was. Daarom beeldt zicli de punt der vlam in g af.
Eveneens laat zich aantoonen, dat het onderste einde der kaars