Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
557
niet volkomen duidelijk voordoen, dan is de spiegel in verge-
lijking met den geheelen bol, waarvan hij een stuk uitmaakt,
te groot, en men moet zijnen rand rondom door een ring van
papier bedekken. Het omgekeerde, verkleinde beeld der vlam
verschijnt op het papier als een geschilderd beeld; het laat zich
van alle zijden beschouwen, gelijk een werkelijk bestaand voorwerp
•en zendt werkelijk lichtstralen uit; het is een objectief beeld.
Proef De kaarsvlam worde steeds nader bij den spiegel
gebragt en zij er een weinig verder van verwijderd dan zijn
brandpunt; zij sta echter niet in het brandpunt zelf, omdat
Fig. 296.
^__
r
G
volgens de vorige paragrafen alsdan een lichtschijnsel, maar
geen beeld voor den spiegi;l ontstaat. Hoe nader de vlam G bij
het brandpunt gebragt wordt, des te grooter wordt haar beeld
g. Men vange het op eene groote papieren vlakte op, het zal,
even als bij de vorige proef, omgekeerd zijn en zich op groote-
ren afstand vertoonen. Naarmate de afstand tusschen de vlam
kleiner is, zal men het papier op grooteren afstand moeten
houden, om het beeld daarop helder en genoegzaam scherp
begrensd te verkrijgen. ^
Van een voorwerp, verder dan het brandpunt
verw ij derd, ontstaat voor den hollen spiegel
een omgekeerd, objectief beeld. Dit beeld is bij
grooteren afstand van het voorwerp verkleind
en digt bij het brandpunt, bij grootere nabij-
heid van het voorwerp vergroot en meer verwij-
derd.