Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
!
556
wordt helder verlicht. Terwijl namelijk de stralen, evenwijdig met
de as invallende, naar het brandpunt terug gekaatst werden,
worden omgekeerd de uit het brandpunt invayende stralen even-
wijdig met de as terug gekaatst, en versterken de verlichting
des papiers. Daarom worden holle spiegels, in wier brandpunt
eene vlam brandt, in lantarens, wandblakers, maar
inzonderheid op vuurtorens gebezigd.
De holle spiegel dient als verlichtingsspiegel,
omdat alle uit zijn brandpunt op hem vallende
stralen evenwijdig met de as terug gekaatst
worden.
305. De door eenen hollen spiegel voortgebragte
tive objective beelden.
beelden Pr oef a. Om te onderzoeken welke beelden een holle spiegel
door ,
een geeft, neme men het voor de voorgaande proeven gebruikte
hollen
spiegel. Fig. 29.5.
horologieglas en plaatse er als af te beelden voorwerp eene bran-
dende kaars G voor. Laat deze eerst een aantal palmen van den
spiegel verwijderd zijn. Men zal een omgekeerd en ver-
kleind beeld waarnemen. Maar omdat men gewoon is, bij
een vlakken spiegel het beeld achter den spiegel te zien,
zal men omtrent de plaats waar het beeld ontstaat in dwaling
zijn en het in of achter den spiegel meenen te zien. Men neme
daarom eene smalle strook van dik papier en houde die voor
den spiegel, in de nabijheid van het brandpunt; gemakke-
lijk zal men den afstand van den spiegel vinden, waarop het
beeld g zich duidelijk op het papier vertoont; mogt het zich