Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
554
voorweqDen, die zich buiten den toestel bevinden, zich in de
spiegels afbeelden. De andere opening der buis is slechts eng
en tot het inkijken bestemd. Het naar binnen ziende oog
ontdekt bij het omdraaijen der buis steeds nieuwe symmetri-
sche, veelhoekige of stervormige groeperingen der gekleurde
ligchamen, die tot modellen voor versieringen, weefsels, vlecht-
werk en tapijten geschikt zijn. Intusschen is tot dit doel de
eenvoudige zamenstelling van twee regtop staande spiegels
zonder buis te verkiezen; men legt daaronder gestreepte tee-
keningen, die zich tot sterren of veelhoeken gegroepeerd ver-
toonen.
De hol- 304. De holle spiegel als brandspiegel en als ver-
^efSr li^^^i'iSsspiegel.
brand- Proef a. Bij gebrek van een grooteren spiegel kan men
spiegel- 2icli van een gewoon horologieglas van geringen prijs bedienen,
welks bolle zijde men met eene laag
Fig. 292. zwart zegellak bedekt; het is raad-
zaam, er met lak eene kurk aan te
bevestigen, die de plaats van een
handvat bekleedt.
Een holle spiegel is een stuk van
een kogelvlak of kogelschaal. De
geheele kogel is zeer groot in ver-
gelijking met het stuk dat den spie-
gel uitmaakt. Een straal, die het
midden van den spiegel regthoekig treft, AjU, of die van het
middelpunt van den geheelen bol naar het midden van den spie-
gel gaat, heet de as van den hollen spiegel.
As van Men rigte den hollen spiegel naar de zon en geve hem een
'^^le'n'^ zoodanigen stand, dat de zonnestralen er evenwijdig met de as
spiegel, opvallen. Zij worden door den spiegel terug gekaatst. Alle te-
rug gekaatste stralen kan men door eene zeer smalle strook
papier opvangen, die men voor den spiegel houdt. Er vertoont