Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
553
Pig. 291.
Fig. 290. oost-indischen inkt of vnnrlak zwart gemaakte
glasruiten loodregt op, late ze met de kanten te
zamen komen en met elkander eenen hoek
vormen. Een oog, dat iri beide spiegels ziet,
neemt van een tusschen beiden staand voor-
werp een aantal beelden waar, dat des te
grooter is hoe kleiner men den hoek maakt,
onder welken de spiegels elkander ontmoe-
ten. Houdt men de hoekspiegels zoo, dat er
tusschen beiden een regte hoek of het v i e r-
d e gedeelte van den cirkel ligt, dan ziet
men het voor\verp viermaal, namelijk
eens het voor^verp zelf en driemaal in de
spiegels afgebeeld. Brengt men de spiegels na-
der tot elkander, zoodat zij slechts het acht-
ste deel van een cirkel tusschen zich bevatten, dan ziet men
het voorwerp in het geheel acht maal. — Een cirkelboog,
die het achtste deel van een cirkel uitmaakt, worde dan hori-
zontaal onder de spiegels geschoven, op eene plaats, waar hij ze
met zijne eindpunten aanraakt; hij zal met de spiegelbeelden
een geheelen cirkel vormen. Een van papier gesneden
driehoek MN O, van onderen tusschen twee spiegels MS
en MP gebragt, die het twaalfde gedeelte van een cirkel van
elkander afwijken, wordt in 't geheel 12 maal gezien en ver-
toont zich met al zijne spiegelbeelden als eene zeshoekige
ster.
Een bekend gebruik der hoekspiegels vindt men in den ka-
leidoskoop; hij bestaat uit twee vlakke, op de rugzijde
zwart gemaakte spiegels, die onder eenen hoek zamengevoegd koop.
en door eene buis omsloten zijn. Aan het eene einde der buis
bevindt zich eene soort van doos, gevormd door twee vlakke
glasschijven en opgevuld met doorschijnende steentjes en ge-
kleurde stukken glas; het buitenste glas van deze doos is mat
geslepen en laat dus het daglicht indringen, zonder dat de
36*