Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
552
Even-
wijdige
spiegels.
I J I tlfl f \
l\ III II
302. De beelden in twee vlakke evenwijdige spie-
gels.
Proef. Men ptaatse twee vlakke spiegels evenwijdig tegen-
over elkander, zoo-
289. dat zij elkander de
spiegelende opper-
vlakten toekeeren.
Laat beiden een
loodregten stand
hebben, en tus-
schen hen zij als
voorwerp eene
aangestoken kaars
geplaatst. Een daarbij gehouden oog ziet in ieder der beide
evenwijdige spiegels, naar welken het zich wendt, eene rij van
achter elkander staande spiegelbeelden. Vooreerst beeldt zich
het voorwerp in ieder der twee spiegels af, en daardoor ont-
staan voor het oog de beelden 1 en I. Maar in den spiegel
ter linker zijde beeldt zich de regts geplaatste spiegel
met het spiegelbeeld 1 af, en daardoor ontstaat het spiegelbeeld
II. Maar de spiegel ter regter zijde vertoont op de zelfde
wijze een beeld van den zich links bevindenden spiegel en de
in hem zigtbare beelden I en II, en daardoor ontstaan de spie-
gelbeelden 2 en 3. Het afbeeldsel dezer beelden in den lin-
ker spiegel is IH en IV. Terwijl steeds het in den eenen spie-
gel ontstane beeld door den anderen spiegel afgebeeld wordt,
zouden zich in de evenwijdige spiegels van een tusschen beiden
staand voorwerp ontelbaar vele beelden vertoonen, zoo
de beelden niet met iedere terugkaatsing in helderheid verloren;
slechts een zeker aantal daarvan heeft de tot zigtbaarheid noo-
dige lichtsterkte.
Hoek-
spiegels.
330. Vlakke hoekspiegels en de kaleidoskoop.
Proef. Men zette twee spiegels of twee op de rugzijde met