Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
550
werp heeft daarom in den hellenden spiegel een liggenden stand.
Wanneer men daarentegen, zoo als in 2 , a a n h e t v o o r-
werp een liggenden stand geeft, dan vertoont zich
het beeld regtop staande. En rolt men voor den hel-
lenden spiegel op de oppervlakte der tafel een bal of een pot-
lood van hem af of naar hem toe, dan moet ook het beeld
Hoofd bewegende ligchaam in beweging zijn en schijnt
verschijn-loodregt op en neêr te rollen.
sei door beelden, door het oog in een vlakken spie-
een ' ° ^
vlakken gel gezien, schijnen even ver achter de opper-
spiegel. yiakte van den spiegel te liggen, als het voor-
werp er voor ligt, en hebben met het voorwerp
Symme- gelijke grootte en gedaante.
*"che"n" Proef d. Het beeld van de regter zijde van een voonverp,
beeld b. v. van de regter hand des waarnemers, moet zich tegenover
en voor- ^^^^ vertoonen; maar aan een tegen ons over staanden mensch
werp.
ligt de linker tegenover onze regter hand. In vergelijking met
een werkelijk voorwerp is daarom aan het beeld de regter zijde met
de linker verwisseld. Plaatst men zich voor den spiegel, terwijl men
met de regter hand s c h r ij f t, dan schijnt het beeld met de lin-
ker te schrijven. Brengt men een open geslagen boek voor den
spiegel, dan kan men het afgespiegelde schrift niet lezen, omdat
het links liggende begin der regels en de linker zijde der af-
zonderlijke letters zich regts afbeelden. Men keere de binnenste
vlakte der linker hand naar den spiegel toe en beschouwe
haar beeld; vergelijkt men het met de binnenste vlakte der reg-
ter hand zelve, dan zal men de volkomenste overeenstemming
vinden; derhalve verhoudt zich de linker hand tot haar beeld
juist even zoo, als de linker hand tot de regter. De beide han-
den zijn onder elkander symmetrisch gevormd. Het spie-
gelbeeld is op gelijke wijze tot het afgebeelde voorwerp sym-
metrisch gevormd, zoodat de linker zijde van het eene met de
regter zijde van het andere overeenkemt.
Beproeven wij thans, ons den stand van het voor het oog