Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
549
Fig. 286.
Proef//. De spiegel worde horizontaal op de tafel
gelegd. Een loodregt daarop ge-
plaatst vóorwerp geeft een loodregt
beeld, in omgekeerdeu stand. In
volkomen overeenstemming met de
voorgaande proef beehlt zich het
onderste punt van het voorwerp,
dat het digtst bij den spiegel is,
het naast onder hem af, en het bo-
venste deel van het voorwerp , dat
van den spiegel een grooteren afstand heeft, vertoont een beeld
op grooteren afstand onder den spiegel. — Maar het voorwerp
beeldt zich ook af, wanneer het niet boven of voor den spiegel,
maar ter zijde van dezen (in 2) geplaatst wordt. Staat het kruis
aan de regter zijde, dan zal een oog, hetwelk zich aldaar be-
vindt, geen beeld bemerken; eerst aan de tegenovergestelde,
linker zijde ziet men het voorwerp geheel zoo afgebeeld als stond
het boven den spiegel; het beeld heeft den zelfden stand en de
afzonderlijke punten den zelfden afstand van de spiegelvlakte,
wanneer men zich deze naar de regter zijde
verlengd voorstelt. Een dergelijk verschijn-
sel bieden de oevers naast eenen waterspiegel
aan.
Proef c. Men geve aan den spie- Hellen-
gel een schuinen stand, zoodat hij
van de horizontale rigting de helft van een van den
regten hoek of 45 graden afwijkt, en brenge spiegel,
het kruis eerst in loodregten stand
voor hem. Dan is de punt van het kruis
met een boog van 45 graden van den spie-
gel verwijderd en zal zich zoo afbeelden,
dat zij van het achtervlak des spiegels zich
met een even grooten boog verwijderd ver-
toont. Het beeld van het regtop slaande voor-
Fig. 2S7