Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
548
vuldig gereinigde glassciiijf daarop gelegd en met gewigten be-
zwaard; in 24 uren heeft zich het metaalmengsel met sterke
adhesie (§ 84 B) aan het glas gehecht en genoegzame vastheid
verkregen. Dit belegsel vormt het spiegelende vlak. Maar
ook de voorste oppervlakte van het glas spiegelt, vooral wan-
neer men er schuin op ziet, en de aldus ontstaande dubbele
beelden maken eene onvolkomenheid van alle glazen spiegels
uit, die intusschen slechts voor zeer naauwkeurige onderzoekin-
gen in aanmerking komt. De beste spiegels zijn die van me-
taal.
Proef a. Voor de volgende proeven dient een gewone spie-
gel van gedaante en grootte naar verkiezing, en als af te beel-
den voorwerp een kruis, vervaardigd van een staafje, waarin
twee naalden gestoken worden. De spiegel hebbe een lood-
regten stand. Loodregt er voor gehouden, zal het kruis zich
in loodregten stand afgebeeld vertoonen en in de zelfde ge-
daante en grootte, waarbij het beeld zich even zoo ver
achter den spiegel vertoont als het voorwerp er voor
ligt. — Geeft men aan het kruis
een horizontalen stand,
zoodat zijn voet digt bij den
spiegel ligt, dan vertoont zich
ook zijn beeld horizontaal, en
zijn voet vertoont zich het naast
bij het achtervlak des spiegels
afgebeeld. — Houdt men het
kniis in hellenden stand,
dan is ook zijn beeld hellend,
en even zoo van het achtervlak
des spiegels afgekeerd als het
voorwerp van het voorste vlak;
het beeld van den dwarsarm het verst van den spiegel ligt ver-
der achter hem, dat van den digter bij liggenden voet op ge-
ringer afstand achter liem.
Fig. 285.