Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
547
Hoofdwetten der terugkaatsing: I. De terug ge-
kaatste straal blijft met den invallen-
den straal in het zelfde, op den spie-
gel loodregte vlak.
II. De terug gekaatste straal vormt met de
oppervlakte van den spiegel een even
grooten hoek als de invallende straal.
Veelal drukt men de tweede dezer wetten, die voor alle soor-
ten van spiegels gelden, anders uit. Men denkt zich namelijk
in het punt M, waar de invallende straal den spiegel treft, eenen
loodregt daarop vallenden lichtstraal A M en noemt dien de
loodlijn van inval. Daar de loodlijn van inval met de op-
pervlakte van den spiegel een hoek van 90 graden maakt, maar
de terug gekaatste straal O M met die vlakte een even grooten
hoek, dien wij op 20 graden willen stellen, maakt als de inval-
lende straal N M, zoo ligt tusschen den eersten straal O M en
de invalsloodlijn A M een hoek b van 7 O graden, en de hoek
fl tusschen NM en AM bedraagt eveneens 70 graden. De te-
rug gekaatste straal vormt derhalve ook met de invalsloodlijn
een even zoo grooten hoek als de invallende straal. En noemt
men den hoek b tusschen den terug gekaatsten straal en de in-
valsloodlijn den hoek van terugkaatsing, maar den hoek a tus-
schen den invallenden straal en de loodlijn den invalshoek, dan
geschiedt de terugkaatsing zoo, dat de hoek van
terugkaatsing gelijk is aan den invfalshoek.
301. De beelden, door een vlakken spiegel voortge- Spiegel-
bragt. De gewone vlakke spiegel bestaat uit eene glazen beelden
schijf, die met tin en kwik belegd is; een blad bladtin of dun yjakken
geplet tin van de grootte der te beleggen schijf is in horizontale spiegel,
ligging gelijkmatig door opgegoten kwik bevochtigd, en de zorg-
de voorgaande proef is deze voorzorg niet geheel overbodig.
Ln.