Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
541
ford bestaat uit eene staaf, die op eenigen afstand voor een
wit scherm loodregt opgerigt wordt. In plaats van de staaf kan
men ieder potlood gebruiken en het op eene doorboorde kurk
als voetstuk plaatsen; tot scherm kan een half vel wit papier
dienen. Zet men nu in eene anders niet verlichte kamer twee
gelijke kaarsen op gelijken afstand, omtrent 1 el ver van het
scherm, terwijl de staaf er 2
ii 3 palm van verwijderd is,
dan zal de staaf twee scha-
duwen op het scherm wer-
pen. Hoe helderder een licht
is, des te donkerker is zijne
schaduw. Beide schaduwen van
de staaf zullen daarom even
donker moeten zijn; om ze te vergelijken, brenge men de kaar-
sen , zonder dat haar afstand van het scherm veranderd wordt,
nader bij elkander, totdat de beide schaduwen elkander raken.
Proef n. Men wil onderzoeken, hoe sterk eene lamp met
ronde pit en dubbelen luchtstroom in vergelijking met eene
smeerkaars licht geeft. De kaars staat eene el ver van het
scherm af; maar de lamp heeft men drie ellen ver van het
scherm moeten verwijderen, opdat de beide schaduwen van de
staaf even donker uitvallen. De lamp zendt op drievoudigen af-
stand even veel licht op het scherm als de kaars op den en-
kelvoudigen; zij verlicht de door de kaars voortgebragte scha-
duw thans even zoo helder als de smeerkaars op enkelvoudigen
afstand de door de lamp veroorzaakte schaduw. Op drievoudigen
afstand verkrijgt echter volgens de vorige § iedere plaats van
het papierscherm slechts het negende gedeelte der hoeveel-
heid licht; de lamp verlicht bij gevolg met het negende ge-
deelte van haar licht even zoo sterk als de kaars, de lichtsterkte
der lamp is negen maal zoo groot als die van eene smeer-
kaars.
Proef//. Twee gelijke smeerkaarsen werden 5 palm van