Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
De
538
20 ellen lang, de toren dus 3 X 20 = 60 eUen hoog. Deze
meting levert slechts eene benaderende juistheid op, omdat de
kemschaduw zich daarbij niet naauwkeurig van de halve scha-
duw laat onderscheiden.
Als voorbeeld ter berekening diene de Straatsburger
dom, die op den 21stenjunij op horizontalen grond eene scha-
duw van 45,82 ned. ellen wei-pt, terwijl de schaduw van een
836 streep hoogen stok, loodregt in zijne nabijheid opgerigt,
op den zelfden tijd eene lengte van 270 strepen heeft.
296. De sterkte van het lieht. Des avonds plaatst men
sterkte zich met zijn werk gaarne in de nabijheid van de kaars of de
lamp, omdat op grooteren afstand van de licht-
bron de verlichting zwakker wordt.
Proef fl. Men zette bij avond een boek met kleine letter
loodregt op de tafel en plaatse er eene dun was- of ander
kaarsje zoo ver van af, dat het schrift naauwelijks helder ge-
noeg verlicht is om gelezen te worden. De afstand der kaars
van het boek wordt gemeten. Daarop schuive men de kaars op
een dubbelen afstan'd en plaatse er nog eene volkomen
gelijke kaars of waslicht naast; het schrift zal geenszins genoeg-
zaam helder verlicht zijn. Eerst wanneer men vier kaarsjes op
dezen afstand geplaatst heeft, zal het schrift weder helder ge-
noeg zijn om gelezen te worden. Op den dubbelen afstand lich-
ten bij gevolg vier kaarsen even zoo sterk als cén kaars op den
enkelvoudigen afstand; op drievoudigen afstand zou men
negen kaarsen, op den viervoudigen zestien kaarsen
moeten aansteken, om eene even sterke verlichting te verkrijgen.
Proef /i. Een vierhoekig stukje papier van een duim lengte
Afne- en breedte worde aan een met was vastgekleefd ijzerdraad, een
™cht ^ duim van eene kleine kaarsvlam verwijderd, loodregt gehouden.
sterkte Daarachter zette men op tweemaal zoo grooten af-
op den g t a n d van de lichtbron een grooter stuk wt papier loodregt
afstand.
op, dat tegen een overeind staand boek kan steunen. De scha-