Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
531
geschilderd zijn, of het is zeer dun en onder den naam van
zijde-, vloei- of calkeerpapier te koop.
Proef. Wil men, b. v. voor de camera obscura (§ jj^^giy.
332), eene kleine glasruit mat slijpen, dan verschaffe men zich pen van
uit de apotheek voor eenige centen fijn amarilpoeder, legge eene het glas.
audere glasruit op de tafel, strooije er van het amaril op en
bevochtige het met water. De ruit, die men mat wil slijpen, legt
men daarop en beweegt ze met de hand onder niet te sterke
drukkilig steeds iu de zelfde rigting heen en weêr. De ruit zal
daarna niet meer doorzigtig zijn, maar, gelijk aUe doorschijnen-
de stoffen, slechts zulke voorwerpen laten onderscheiden, die
zich digt achter of onder haar bevinden; men brengt daarom,
wanneer men bij eene proef een in de lucht zwevend beeld
duidelijker moet kunnen onderkennen, zijdepapier of mat ge-
slepen glas digt voor de plaats aan, waar het beeld moet ver-
schijnen 1). — De zelfde diensten doet eene gewone glasruit,
waarop men eene dunne laag afgeroomde melk heeft uitgespreid
en in de lucht laten droogen.
J) Wanneer men een zuiver en niet te grof mat glas wenscht te
verkrijgen, dan mag het fijne amarilpoeder uit den handel nog wel
geslibt worden. Door slibben verstaat men het omroeren van het
poeder in eene genoegzame hoeveelheid water, en het afgieten na
eenige oogenblikken rust. Do grofste korrels zinken dan ten bodem
en worden na het afgieten weggeworpen, de fijne zetten zich uit het
afgegoten vocht af en worden tot het slijpen gebezigd.
De ruit die men mat slijpen wil zelve op de tafel te leggen en
een veel kleiner stukje dekglas met het bevochtigde poeder daar-
over heen te bewegen, is ook verre te verkiezen boven de in den
tekst aangegeven handelwijze, vooral als men geen spiegelglas, maar
slechts gewoon vensterglas bezigt,
Ln.