Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
528
Fig. 274. klaviersnaar, winde ze schroefvormig
om een potlood, trekke dit uit de win-
dingen en houde het draad in de vlam
der spirituslamp. Het zal gloeijend wor-
den en de vlam zal helder licht geven.
Eene vlam wordt dus lichtgevend, wan-
neer er zich gloeijende ligcha-
men in bevinden.
Het is fijn verdeelde kool, die in de meeste vlammen gloeit
en ze lichtgevend maakt (§ 252 en § 254 /)); wordt zij slechts
tot de roodgloeihitte verwannd, dan heeft de vlam een dof
roodachtig licht; daarentegen is haar licht helder en wit,
wanneer de kool tot de witgloeihitte verwarmd wordt.
Het helderste vlammenlicht is het naar zijnen uitvinder zoo-
genoemde Drummondsche kalklicht; door de buiten-
gewone hitte eener vlam van waterstof en zuurstof, die men
uit twee afgezonderde gashouders te zamen laat stroomen, wordt
een stukje kalk tot de witgloeihitte gebragt en straalt met eenen
glans, dien het oog in de nabijheid niet in staat is te verdra-
gen; het kalklicht wordt tot signalen enz. gebezigd. 3) Geëlec-
trisch triseerde ligchamen geven helder lichtende vonken, en stuk-
licht. waartusschen de electrische lichtboog is voortgebragt,
geven het electrisch licht, dat ieder ander kunstlicht, ook het
kalklicht, in glans overtreft (§ 208). 4) Eene vierde klasse van
lichtgevende ligchamen vormen de phosphorescerende stof-
ren bij Proef Zi. Wanneer men in 't donker een lucifer langzaam
me ver- onder geringe drukking met de hand strijkt, dan gloeit het
bran- knopje en het gestrekene deel der hand; tevens ziet men eeu
witten rook opstijgen. Een deel van den phosphorus, die
zich in het knopje van den lucifer bevindt, verbrandt daarbij
uiterst langzaam en zonder aan de hand voelbare warmte mede
te deelen.
Zulke ligchamen, die, gelijk de phosphorus, zonder merk-