Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
hand houdt, de andere de naar hem toegekeerde handvatsels der
berrie optilt, voelt dat de last voor hem te zwaar is en hem
digter bij den eersten schuift. Lag het zwaartepunt van den last
van den eersten drager, voor wien de handen van den tweeden
het steunpunt uitmaken, dubbel zoo ver verwijderd als van de-
zen , dan was voor den eersten de last één deel, en zijne han-
den drie zulke deelen van het steunpunt verwijderd; hij droeg
slechts '/j van den geheelen last en liet aan den tweeden de
beide andere derde deelen over. Een zich tusschen twee bou-
ten bewegende riem heeft zijn steunpunt in het water, dat
niet zoo snel zijne plaats verlaten kan, zijn last daar, waar hij
de boot raakt en het einde van zijn längeren arm in de hand
des roeijers. Behalve dat de hefboom, wanneer hij met het
eene einde onder een wagen geschoven en op de aarde gesteund
wordt, als eenarmige hefboom het optillen gemakkelijker maakt,
zien wij messen tot het snijden van haksel en het
kerven van tabak den naar boven werkenden tegenstand
van de onder hen gelegde massa's gemakkelijker overwinnen en
te gelijk hun hecht een längeren weg benedenwaarts doorloopen.
Ook sleutels, stemhamers, boren en schroevendraaijers wer-
Kg. 24.

ken als eenarmige hefboomen; aan den sleu-
tel is de lengte van den baard de kortste,
en de halve lengte van de greep
de langste arm, dien de hand
links beweegt, en dien men bij het ope-
nen van een verroest slot nog door een er
doorheen gestoken stuk hout pleegt te ver-
lengen.
De 21. De brugbalans of bascule-balans. Op de spoorweg-
brug- stations, in werkplaatsen en fabrieken vindt men thans algemeen
lans. brugbalans en, die in zeer verschillende grootten ver-
vaardigd worden en bij het wegen van groote lasten uiterst
gemakkelijk zijn. Eene brugbalans is een zamenstel van o n g e-