Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
513

der mn-
ziek.
gedurende een zekeren tijd volbragt heeft. Maar zoo veel ope-
ningen de sirene heeft, zoo vele dubbele trillingen maakt de
lucht bij iedere omdraaijing der schijf. De volgende zijn de ge-
wigtigste uitkomsten der met de sirene genomene proeven. ^ h?og
a. De laagste toon, die in de muziek gebezigd wordt, ste toon
de sub- contra-C, die twee octaven lager ligt dan de groote,
laagste C van het klavier, maakt in eene seconde 16 dubbele
trillingen. En zelden worden hoogere toonen gebruikt dan
de vijf maal gestreepte C, aan welke 4096 dubbele trillin-
gen toekomen. Tusschen de beide toonen liggen de acht oc- q^^^
taven, welke de muziek omvat. ven.
b. Deoctaaf van den een of anderen toon wordt
door het dubbele aantal trillingen voortge-
bragt. Iedere toon heeft zijnen naam, die met het oude tee-
ken voor den toon overeenstemt. Eer namelijk het tegenwoor-
dige notenschrift uitgevonden werd, schreef men de noten zon-
der lijnen slechts met latijnsche letters, met groote, kleine en
zulke, boven of onder welke men strepen maakte. De laagste,
subcontra- C van het orgel heeft tot hoogere octaaf de con-
tra-C met 3 2 dubbele trillingen. Daarop volgt de groote
C met 64, de kleine C met 128, de eens gestreepte C met 256 ,
de twee gestreepte "c" niet 512, tot de vijf gestreepte C met
4096 dubbele trillingen in de seconde.
c c "c" "c" ^
c
8 va.
Groote C. Kleine C. Een ge- Twee ge- Drie ge- Vier ge-
streepte streepte streepte streepte
C. c. C. C.
64 128 256 512 1024 2048
Dubbele trillingen in eene seconde.